Binom Dağılımı Olasılık Hesaplama

Binom Deneme Sayısı (n)
Binom Tesadüfi Değişken X=x
Başarı Durumu Olasılığı (p)