top of page

Binom Dağılımı Olasılık Hesaplama

Binom Deneme Sayısı (n)
Binom Tesadüfi Değişken X=x
Başarı Durumu Olasılığı (p)
E(X) = 
V(X) = 
Olasılık P(X = x) = 
Olasılık P(X ≤ x) = 
Olasılık P(X < x) = 
Olasılık P(X ≥ x) = 
Olasılık P(X > x) = 
text
text
text
text
text
bottom of page