ile
aralığında N tane rassal (tesadüfi) tam sayı üretir

Rassal

Bu bölümde verilen bir aralık için Uniform dağılımı içerisinden istenilen sayıda rassal sayı türetilmektedir. 

Farklı boyutlardaki zarlar (dice) için tamsayı seçili olacak şekilde aralıklar aşağıdaki gibi belirlenebilir. 

d4     -> 1 ile 4 arasında

d6     -> 1 ile 6 arasında

d8     -> 1 ile 8 arasında

d10   -> 1 ile 10 arasında

d12   -> 1 ile 12 arasında

d20   -> 1 ile 20 arasında

d100 -> 1 ile 100 arasında