Normal Dağılım Olasılık Hesaplama

μ = 

σ = 

X-Value1

X-Value2 

to