top of page
Seri Tipini Seçiniz

Basit Seri: İlgilenilen değişkenin aldıkları değerlerin büyüklüklerine göre sıralanmasıyla elde edilen serilerdir. 

Frekans Serisi: İlgilenilen değişkenin aldıkları farklı değerlerin büyüklüklerine göre sıralanması ve karşılarına tekrar sayılarının (frekans) yazılmasıyla elde edilen serilerdir. 

Gruplandırılmış Seri: İlgilenilen değişkenin aldıkları değerlerin belirli bir kurala göre belirlenen sınıf aralıklarına tasnif edilmesi ve bu sınıfların karşılarına içerdikleri gözlem sayılarının yazılmasıyla elde edilen serilerdir. 

bottom of page