top of page

Uniform Dağılımı Olasılık Hesaplama

a : X tesadüfi değişkeninin alabileceği en küçük değer
b : X tesadüfi değişkeninin alabileceği en büyük değer

Value 1

Value 2 

to

bottom of page