top of page

kelimebulutu.com sitesi temel istatistik, yöneylem araştırması ve çok kriterli karar verme konularına yönelik hesaplama araçları ve örnek sorular içermektedir. Etkileşimli hesap makinesi anlayışı ile hazırlanan bu sitede; ortalama, olasılık, hipotez testler, anova, ki-kare, regresyon ve korelasyon, AHP, TOPSIS, ELECTRE, VIKIOR, SWARA, DEMATEL, SIMPLEX algoritması vb. konulara yönelik çözümleyiciler yer alacaktır. 

Ayrıca verilen metin üzerinden kelime bulutu da oluşturulabileceketir.

iletişim için : alginokursoy@gmail.com

Please help us about If Uyanik is a master of wix or not.

If you agree with this please click yes otherwise click no

Thanks for your cooperation.

yes
yes
no
no
bottom of page