kelimebulutu.com sitesi temel istatistik konularına yönelik hesaplama araçları ve örnek sorular içermektedir. Etkileşimli hesap makinesi anlayışı ile hazırlanan bu sitede; ortalama, olasılık, hipotez testler, anova, ki-kare, regresyon ve korelasyon konuları yer alacaktır. 

Ayrıca verilen metin üzerinden kelime bulutu da oluşturulabilmektedir.

Please help us about If Uyanik is a master of wix or not.

If you agree with this please click yes otherwise click no

Thanks for your cooperation.

yes
yes
no
no