top of page
Seri Tipini Seçiniz

Basit Seri - Temel İstatistikler

Lütfen tanımlayıcı istatistiklerin hesaplanabilmesi için aşağıdaki örnekte görüldüğü üzere, gözlemleri aralarına virgül (",") koyarak ayırınız.

Not: ondalık ayracı olarak nokta kullanınız.

text

text

text

text

text

text

text

text

text

text

text

text

text

text

text

text

bottom of page